Hvad kan du bruge clairvoyance til?

I løbet af de seneste år er det blevet langt mere accepteret at opsøge en clairvoyant for råd og guidning. En af årsagerne, som jeg ser det, er at, clairvoyance har opnået en form, hvor man faktisk udnytter det til fulde ved at kunne se årsag og sammenhæng. For år tilbage handlede clairvoyance mest om forudsigelser og fremtid fx ”hvornår bliver jeg gift” og ”hvor mange børn får jeg”, men også om hvordan kundens fortid så ud. I dag handler clairvoyance om at kæde fortid, nutid og fremtid sammen og give klienten værktøjer til, hvordan de kan byde deres mønstre eller skabe forandringer, de drømmer om.

Tag styring på dit liv

At gå til clairvoyant kan på mange måder sammenlignes med at gå til coach og kan bruges i lige så mange forskellige sammenhænge – fx når vi vil udvikle os og vores potentialer eller optimere vores kærlighedsliv eller karriere. Jeg har mange klienter, som kommer til mig, fordi de ønsker forandring og ønsker hjælp til, hvordan de gør det. Til forskel fra fx en coach, kan jeg se tilbage og se (vha. af mine clairvoyante evner), hvilke mønster, der gør, at du ikke er der, hvor du ønsker at være og jeg kan se, ganske præcis, hvor du kan justere for at slippe dette mønster. At få indsigt i årsag og sammenhæng er nyttigt for, at kunne slippe eller arbejde med det og kunne bevæge sig videre og kunne tage styring på dit eget liv, frem for at føle at ”noget andet” er styrende.

En clairvoyance giver dig klar besked – det fortjener du

Clairvoyance handler stadig om, at få indsigt i fremtiden – og det kan jeg godt forstå. De fleste klienter spørger til, hvordan deres fremtid ser på specifikke områder. Jeg vil gerne svare ærligt og jeg vil også give mine kunder noget med hjem, som de kan arbejde med. For der er altid noget man kan gøre, for at ændre på sin situation – det er ikke nødvendigvis let, men netop her kan clairvoyancen, pege ud, hvor du kan sætte ind! Så når jeg svare på et ”fremtidsspørgsmål” så giver jeg også kunden råd til, hvad de kan gøre for, at komme derned.

Jeg har en del klienter, der gerne vil ændre på deres arbejdssituation, enten skifte karriere eller gå selvstændigt, eller måske de har været ledige og er frustreret i det. I alle tilfælde kan det være nyttigt at kigge på, hvad der er deres potentialer og ressourcer, og hvordan de optimerer dem og formidle, hvad de kan have fokus på. Ofte har klienterne noget, der holder dem tilbage fra foretage ændringer, hvilket kan hænge sammen med uhensigtsmæssige mønstre som fastholder klienten. Tit kender kunden godt til sit mønstre og har måske en ide om, hvor det kommer fra, men i en clairvoyance får klienten præcis indsigt i sammenhæng og årsag, hvilket kan være en stor forløsning. I en clairvoyance kan man gå dybt i problemstillinger og uhensigtsmæssige mønstre, hvor netop forløsningen kan ligge.

En tidligere klient skriver:

”Jeg oplevede at få langt større klarhed i min situation, samt i vigtige beslutninger der skal træffes. Så tusinde tak for en dejlig samt givende oplevelse”

Clairvoyance er for alle, der ønsker forandring og klar besked.

Du kan bruge clairvoyance hvis:

  • Vil optimere dit kærlighedsliv
  • Ønsker forandringer i din karriere
  • Opleve mere nærvær
  • Styrke din selvtillid
  • Ønsker et overblik over dit liv her og nu – måske i forhold til valg du skal fortage
  • Vil finde større gennemslagskraft fx til at tage styringen på dit liv og dine drømme

Leave a Reply